Naše fondy jsou vhodné pro investory, kteří věří v posilování české koruny (v širším kontextu na konvergenci středoevropského regionu) a chtějí na tomto procesu benefitovat. Řada investorů se setkává se situací, kdy si je vědoma, že hodnota některé měny je nepřirozeně krátkodobě příliš podhodnocená nebo nadhodnocená v porovnání s fundamentálním stavem příslušné ekonomiky. Zároveň ale nemají vždy časový prostor a/nebo přístup k tržním cenám, a proto jim tato příležitost unikne. Pokud svěří prostředky do našeho fondu, mají významnou šanci, že tyto příležitosti využijí, přičemž neustále budeme věnovat maximální úsilí tomu, abychom dříve než ostatní účastníci trhu identifikovali případnou změnu trendu a v takovém případě z obchodu včas vystoupili a zabránili ztrátě.

Chcete vědět další informace?

Kontaktujte nás.

Naše strategie je zaměřena na středoevropské měnové trhy na pozadí jejich konvergence k Eurozóně

Kontakty

Art of Finance investiční společnost, a.s.

Rohan Business Centre

Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8

267 997 718
info@aofis.cz