Naše měnové fondy jsou vhodné pro investory, kteří věří v posilování české koruny (v širším kontextu na konvergenci středoevropského regionu) a chtějí na tomto procesu benefitovat. Řada investorů se setkává se situací, kdy si je vědoma, že hodnota některé měny je nepřirozeně krátkodobě příliš podhodnocená nebo nadhodnocená v porovnání s fundamentálním stavem příslušné ekonomiky. Zároveň ale nemají vždy časový prostor a/nebo přístup k tržním cenám, a proto jim tato příležitost unikne. Pokud svěří prostředky do některého z našich fondů, mají významnou šanci, že tyto příležitosti využijí, přičemž neustále budeme věnovat maximální úsilí tomu, abychom dříve než ostatní účastníci trhu identifikovali případnou změnu trendu a v takovém případě z obchodu včas vystoupili a zabránili ztrátě.

Akciový fond VAULT je zaměřený na dlouhodobé investory, kteří chtějí mít expozici na akciové trhy prostřednictvím aktivně spravovaného koncentrovaného fondu. Akcie historicky představovaly nejvýnosnější likvidní aktivum. Investoři mohou díky jejich volatilitě vnímat akcie jako vysoce rizikové investiční instrumenty, a proto od nich požadují vyšší výnos než od dluhopisů a nemovitostí nebo do nich neinvestují vůbec. My akcie vnímáme jako reálné podíly ve společnostech a volatilitu naopak vítáme. Volatilita v dlouhodobém horizontu nemá na zhodnocení investice vliv, a navíc nám umožňuje nakupovat a prodávat akcie za výhodné ceny. Věříme, že akcie zůstanou nejvýnosnějším likvidním aktivem i do budoucna a že výběrem vhodných společností lze navíc překonat i výkonnost celého akciového trhu.

Chcete vědět další informace?

Kontaktujte nás.

Naše strategie je zaměřena na středoevropské měnové trhy a globální akciové trhy

Kontakty

Art of Finance investiční společnost, a.s.

Rohan Business Centre

Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8

267 997 718
info@aofis.cz