Kdo jsme

Art of Finance investiční společnost, a.s. je česká investiční společnost, která spravuje fondy kvalifikovaných investorů Élévation, EMART, Elba, Eudia, Malbork a VAULT. Naší strategií je spravovat a zhodnocovat prostředky podílníků fondů se zaměřením na středoevropské trhy, zejména měnové, ale nově i na globální akciové trhy (VAULT). Název investiční společnosti a název fondů evokují spojení s uměním, zejména výtvarným. Nejsou to přímo umělecká díla, do kterých bychom investovali, ale na umění chceme povýšit zhodnocování prostředků i v situacích, kdy ostatní investiční instrumenty nabízejí jen velmi nízké výnosy a kdy globální trhy mohou vykazovat stagnaci či vyšší volatilitu. Můžete se o tom ostatně přesvědčit z předchozích výsledků dosažených Petrem Krčilem, které Vám budeme na požádání rádi prezentovat.

Management společnosti

Ing. Petr Krčil

Předseda představenstva a investiční ředitel

Přes 20 let zkušeností s obchodováním na peněžních trzích a správou aktiv s vynikajícími výsledky. Zastával vedoucí pozice (Chief Dealer) v ABN AMRO Bank a The Royal Bank of Scotland, kde řídil prodej zajišťovacích produktů vůči kurzovému a úrokovému riziku pro nejvýznamnější klienty banky v České republice a na Slovensku (včetně služeb pro 8 ze 100 největších českých miliardářů). Roční objem samostatně realizovaných transakcí dosahoval 12 miliard EUR (dle Euromoney Survey).

Ing. Petr Krčil vystudoval obor finance a úvěr na VŠE v Praze a je držitelem makléřské licence.

 petr.krcil@aofis.cz

Ing. Jan Spurný

Místopředseda představenstva a výkonný ředitel

Přes 20 let zkušeností v korporátním a investičním bankovnictví se zaměřením na dluhové kapitálové trhy a řízení rizik. Zastával řídící pozice (výkonný ředitel pro Střední Evropu v divizi finančních institucí, ředitel korporátního bankovnictví) v ABN AMRO Bank a The Royal Bank of Scotland. Spolupracoval s ministerstvy financí České republiky, Slovenska, Polska, Maďarska, Slovinska a Litvy na vydání příp. měnovém a úrokovém zajištění vládních dluhopisů. Během své bankovní kariéry pracoval na 23 transakcích z dluhových kapitálových trhů v souhrnné hodnotě 9,2 miliard USD, 14 syndikovaných úvěrových transakcích v hodnotě 3 miliard USD a corporate finance poradenských mandátech v hodnotě 5,6 miliard EUR. Byl také vice-prezidentem Americké obchodní komory v Praze.

Ing. Jan Spurný vystudoval kybernetiku na VUT v Brně a MBA se specializací na finance na University of Pittsburgh.

 jan.spurny@aofis.cz

Ing. Radek Cmíral

Člen představenstva a ředitel řízení rizik

Téměř 20 let zkušeností v bankovnictví, správě aktiv a řízení rizik. Má bohaté řídící zkušenosti (ředitel řízení rizik, ředitel řízení aktiv a pasiv, finanční a investiční ředitel) ve společnostech Komerční banka, Penzijní společnost Komerční banky a Česká pojišťovna. Je detailně obeznámen s měřením, vyhodnocováním a řízením hlavních rizik ve finančních institucích, s důrazem na tržní, kreditní, akciová, měnová, úroková, likviditní a operační rizika. Zastával také pozici předsedy představenstva ve společnosti PROTOS, uzavřený investiční fond s majetkem převyšujícím 12 miliard Kč.

Ing. Radek Cmíral vystudoval národohospodářskou fakultu VŠE v Praze.

 radek.cmiral@aofis.cz

Ing. Jakub Skryja

Manažer fondu VAULT OPF

Přes 10 let zkušeností ve finančním sektoru, zejména ve správě akciových a dluhopisových investic. Pracoval 8 let v investiční skupině Verdi Capital, kde měl na starosti tvorbu a nastavení celkové investiční strategie skupiny do veřejně obchodovaných akcií a dluhopisů. Dále vedl tým analytiků a spolupracoval na investičně poradenských mandátech pro významné české podnikatele. Dříve pracoval na pozici asistenta auditora v PwC Audit, s.r.o., kde se zaměřoval na analýzu finančních výkazů českých a mezinárodních společností z nemovitostního a finančního sektoru.

Ing. Jakub Skryja vystudoval matematické inženýrství na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské na ČVUT.

 jakub.skryja@aofis.cz

Chcete vědět další informace?

Kontaktujte nás.

Naše strategie je zaměřena na středoevropské měnové trhy a globální akciové trhy

Kontakty

Art of Finance investiční společnost, a.s.

Rohan Business Centre

Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8

267 997 718
info@aofis.cz